وبلاگ شخصی پسر آفتاب

کاغذ پاره ها، دست نوشته ها، تفکرات، علاقه ها و عقیده ها

وبلاگ شخصی پسر آفتاب

کاغذ پاره ها، دست نوشته ها، تفکرات، علاقه ها و عقیده ها

مشخصات بلاگ
وبلاگ شخصی پسر آفتاب

وبلاگ شخصی پسر آفتاب
کاغذ پاره ها، خاطرات، دست نوشته ها، تفکرات، علاقه ها و عقیده ها

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

همچنان آموزه هایی از تاریخ که به هیچ جایمان نمیگیریم..

و حرف های تکراری ای که دائما از "همه" پیوست می شود..

و در این سرای نا امیدی، شاید دیگر سوی نوری دلمان را روشن نکند..

تکلیف چیست..؟
ماندن و عر زدن..
رفتن و غر زدن..
شایدم پر زدن..

  • پسر آفتاب