وبلاگ شخصی پسر آفتاب

کاغذ پاره ها، دست نوشته ها، تفکرات، علاقه ها و عقیده ها

وبلاگ شخصی پسر آفتاب

کاغذ پاره ها، دست نوشته ها، تفکرات، علاقه ها و عقیده ها

مشخصات بلاگ
وبلاگ شخصی پسر آفتاب

وبلاگ شخصی پسر آفتاب
کاغذ پاره ها، خاطرات، دست نوشته ها، تفکرات، علاقه ها و عقیده ها

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۰ ثبت شده است

- از درد های کوچک است که آدم می نالد وقتی ضربه سهمگین باشد ، لال می شوی...

 

- گاهی چه اصرار بیهوده ایست ، اثبات دوست داشتنمان .... چرا که دوست ترمان دارند وقتی دوستشان نداریم!

 

- کشتن گنجشک ها ، کرکس ها را ادب نمی کند...

 

---

هر سه جمله ناشناس

  • پسر آفتاب

Do you know the difference between

"COMPLETE" & "FINISHED"?

Some People think there is no difference between "COMPLETE" & "FINISHED"... What do you think? Now read the clever version:

When you marry the right one, you are "COMPLETE"...

And when you marry the wrong one, you are "FINISHED"...

And when the right one catches you with the wrong one, you are "COMPLETELY FINISHED"!

 

---

Unknown

  • پسر آفتاب