وبلاگ شخصی پسر آفتاب

کاغذ پاره ها، دست نوشته ها، تفکرات، علاقه ها و عقیده ها

وبلاگ شخصی پسر آفتاب

کاغذ پاره ها، دست نوشته ها، تفکرات، علاقه ها و عقیده ها

مشخصات بلاگ
وبلاگ شخصی پسر آفتاب

وبلاگ شخصی پسر آفتاب
کاغذ پاره ها، خاطرات، دست نوشته ها، تفکرات، علاقه ها و عقیده ها

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب در تیر ۱۳۸۵ ثبت شده است

آدمی برای بقا باید دلیلی پیدا کند ، دلیلی که بر زندگی اش معنا بخشد و او را از هراس پوچی رها کند:

1.شاید او دل در گرو چیزی یا کسی داشته باشد که بقای او به حضور آن بستگی دارد و سختی دنیا را تحمل کند.

2.به چیزی در زندگی امیدوار باشد تا تلاشش معنا دار شود.

3. به چیزی در زندگی سرگرم باشد تا سردرگمی او ناشی از گذر زمان پر نورو پر نور تر نشود و زندگی او لاجرم به حیوانیت نکشد.

اما تو آنگونه زندگی کن که هر لحظه عاشق باشی. عاشق کسی که لایق آن باشد.

آنگونه عاشق باشی که زمستان از تو رخت بر کند و باد، بهار را در گوشت بخواند ، نوری جوشان و روان غنچه های روحت را سیراب کند، به سان سنبل به دورت پیجد و تو را در دریای عشق خویش غرق کند...

من این لیاقت را جز برای خدا سخت می بینم... 

  • پسر آفتاب

غرش دریا در میان آرامش ساحل ،

غوغای پرندگان در پهنای آسمان،

درخشش ستارگان در میان کهکشان،

 

نغمه ی بلبل در میان رزهای قرمز،

لغزش قطره ی اشک بر روی گونه ،

تابش نوری جدید در بند بند وجود،

 

شوری نو در تکاپوی روح ،

فریادی گداخته شوریده از دل ،

نوازش قدم های عشق در آغوش مادر و حضور عشق در همه جا.

  • پسر آفتاب