وبلاگ شخصی پسر آفتاب

کاغذ پاره ها، دست نوشته ها، تفکرات، علاقه ها و عقیده ها

وبلاگ شخصی پسر آفتاب

کاغذ پاره ها، دست نوشته ها، تفکرات، علاقه ها و عقیده ها

مشخصات بلاگ
وبلاگ شخصی پسر آفتاب

وبلاگ شخصی پسر آفتاب
کاغذ پاره ها، خاطرات، دست نوشته ها، تفکرات، علاقه ها و عقیده ها

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در اسفند ۱۳۸۵ ثبت شده است

صدای تپش بال پروانه ها در باغ رویاهای من..

نوازشی لطیف و شیرین. صدای قدم های عشق..

زمسنان رخت بر می کند، باد بهار را در گوشم می خواند.

نوری جوشان و روان روحم را سیراب می کند..

.
.
.

اینجا همه چیز حال و هوای تو را دارد...

  • پسر آفتاب