وبلاگ شخصی پسر آفتاب

کاغذ پاره ها، دست نوشته ها، تفکرات، علاقه ها و عقیده ها

وبلاگ شخصی پسر آفتاب

کاغذ پاره ها، دست نوشته ها، تفکرات، علاقه ها و عقیده ها

مشخصات بلاگ
وبلاگ شخصی پسر آفتاب

وبلاگ شخصی پسر آفتاب
کاغذ پاره ها، خاطرات، دست نوشته ها، تفکرات، علاقه ها و عقیده ها

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۰ ثبت شده است

چپ دستای عزیز،
امیدوارم،
- تو هر کلاسی که می رین، صندلی مخصوص چپ دستا باشه!
- قیچی هایی مخصوص چپ دستا درست بشه! (اینو فقط چپ دستا می فهمن می چی می گم!! )
- یخچال هایی تولید بشه که دستگیره درشون سمت راست باشه، تا بتونین با دست چپ درو باز کنین! (من واقعا زجر می کشم که می گم!)
- وفتی سر سفره می شینین، برای یک بار هم که شده، جای قاشق و چنگالتون از قبل درست باشه!
- یه موقعی برسه که با دست چپ هم بشه دست داد!

  • پسر آفتاب

 

Most days of the year are unremarkable.
They begin, and they end,
with no lasting memories made in between.
Most days have no impact on the course of life...
  • پسر آفتاب

راستی، خبرت بدهم...

خواب دیده ام خانه ای خریده ام..
بی پرده، بی پنجره ، بی در، بی دیوار ...

هی بخند...

بی پرده بگویمت،
چیزی نمانده است..من 21 ساله خواهم شد..

فردا را به فال نیک خواهم گرفت...
  • پسر آفتاب