وبلاگ شخصی پسر آفتاب

کاغذ پاره ها، دست نوشته ها، تفکرات، علاقه ها و عقیده ها

وبلاگ شخصی پسر آفتاب

کاغذ پاره ها، دست نوشته ها، تفکرات، علاقه ها و عقیده ها

مشخصات بلاگ
وبلاگ شخصی پسر آفتاب

وبلاگ شخصی پسر آفتاب
کاغذ پاره ها، خاطرات، دست نوشته ها، تفکرات، علاقه ها و عقیده ها

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در دی ۱۳۸۹ ثبت شده است

و آنگاه که سوزش باد در شبی دلگیر بر روی گونه ات گرمای پر و بالت را به تاراج می برد

و دل گرفته تر از خورشید غروب عکسی نیست که بدان بشود یاد تو کرد

و نوری نیست که به عشق آن به پرواز درایی...

  • پسر آفتاب